הצוות

איציק שפירא
איציק שפירא

The Chief

דני שפירא
דני שפירא

The Star

יוחאי קודלר
יוחאי קודלר

The Maestro

אבי שפירא
אבי שפירא

The Artist

תמר שפירא
תמר שפירא

The Mush

אורי סופר
אורי סופר

The Cook

אחיה אדלשטיין
אחיה אדלשטיין

 The Muscle

שגיב קרלבוים
שגיב קרלבוים

The Brain

נועם פורת
נועם פורת

The Officer

אלון שוורץ
אלון שוורץ

The Dude