הצוות

איציק שפירא
איציק שפירא

The Chief

דני שפירא
דני שפירא

The Star

יוחאי קודלר
יוחאי קודלר

The Maestro

אבי שפירא
אבי שפירא

The Artist

תמר שפירא
תמר שפירא

The Mush

שגיב קרלבוים

The Brain

הצוות - תוכן חדש
אורי סופר
אורי סופר

The Cook

אחיה אדלשטיין

 The Muscle